Aktieägaravtal _Flera parter med majoritetsägare_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan flera parter som är majoritetsägare. Aktieägaravtal är olika utformade beroende på om det är två jämstarka parter, en majoritetsägare och en minoritetsägare eller om det finns ett större antal delägare.

Ett aktieägaravtal (eller kompanjon-/konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Mallen är särskilt utformad med de mest vanligt förekommande problemen i åtanke, och innehåller därför de mest centrala klausulerna som normalt finns i ett aktieägaravtal.

Specifikation

  • Aktieägaravtal _Flera parter med majoritetsägare_ 2024
  • 4212
  • 1,32
  • 12
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider