Aktieägaravtal Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal på engelska (Shareholders agreement).

Ett aktieägaravtal (även kompanjonavtal eller konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Specifikation

  • Aktieägaravtal Engelsk 2024
  • 4314
  • 1,31
  • 13
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider