Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstutdelning 2024

Denna mall är till för dig som ska utforma ett dokument för aktieägarnas godkännande av styrelsens förslag till utdelning vid en extra bolagsstämma.

Efterutdelning kallas det om det vid en extra bolagsstämma beslutas om vinstutdelning. Beslut om detta kan tas tidigast den dag då den senaste balansräkningen fastställs av årsstämman. När beslut om efterutdelning är taget ska en anmälan om detta lämnas in till Bolagsverket.

Ta hjälp av DokuMeras mall Akteägares godkännande - styrelsens förslag till utdelning för att utforma ett dokument där aktieägarna godkänner styrelsens förslag till utdelning vid en extra bolagsstämma.

Specifikation

  • Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstutdelning 2024
  • 4682
  • 1,20
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider