Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument avseende ett ovillkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran.

Ett ovillkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran, ökar bolagets egna kapital genom att en fordran på bolaget efterskänks. Ett aktieägartillskott är vanligast då ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartillskott är inte ett lån, den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte kräva att få tillbaka pengarna.

Specifikation

  • Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) 2024
  • 3975
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider