Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument avseende ett villkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran.

Ett aktieägartillskott är vanligast då ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartillskott är inte ett lån, vid ett villkorat tillskott behöver pengarna bara betalas tillbaka om vissa förutsättningar uppfylls, oftast när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

Specifikation

  • Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2024
  • 3976
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider