Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument rörande ett kontant ovillkorat aktieägartillskott.

Vid ett kontant ovillkorat aktieägartillskott ökar bolagets egna kapital genom att pengar tillförs bolaget, oftast då det kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. För att aktieägartillskottet ska få tas upp som bolagets egna kapital måste tillskottet vara ovillkorat och oåterkalleligt. Den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott har inga krav på att få tillbaka pengarna.

Specifikation

  • Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2024
  • 3977
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider