Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett villkorat aktieägartillskott med villkor för betalning.

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar oåterkalleligt (det vill säga inte som lån) förs in i bolaget. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till nyemission och är vanligast när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Den som gör ett villkorat aktieägartillskott har som krav att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Vid ett aktieägartillskott med villkor för betalning sker tillskottet först när en viss förutsättning uppfyllts.

Specifikation

  • Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2024
  • 3980
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider