Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2024

Mallen för aktivitetsbeskrivning inom marknadsföring från DokuMera hjälper dig att snabbt upprätta en beskrivning av en kommande marknadsföringsaktivitet, i form av kortfattade beskrivningar av relevanta beskrivningspunkter.

Genom att upprätta en aktivitetbeskrivning skapar du mer struktur i era marknadsföringsåtgärder. Du får en bättre överblick och det blir lättare att fatta beslut i frågan om hur marknadsföringen ska genomföras.

Denna mall består av en aktivitetsbeskrivning som innehåller punkter som exempelvis målgrupp, tidsplan, genomförande, kostnader och intäkter.

Specifikation

  • Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2024
  • 1198
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider