Aktivitetsbidragsbudget 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en aktivitetsbidragsbudget.

Utifrån det beslut du ska fatta om huruvida en viss aktivitet ska genomföras eller inte ställer du upp budgeterade särintäkter och särkostnader för aktiviteten. Du kan därefter utläsa vilket budgeterat täckningsbidrag aktiviteten ger och vilken täckningsgrad det motsvarar.

Du får även möjlighet att arbeta med tre olika budgetar parallellt, för att kunna erhålla ett något bredare beslutsunderlag.

Specifikation

  • Aktivitetsbidragsbudget 2024
  • 1123
  • 1,47
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider