Alkohol- och drogpolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med uppställningen av en alkohol- och drogpolicy för din verksamhet.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy gällande missbruk av alkohol och/eller andra droger.

Missbruksfrågor på jobbet omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen då de ses som en del av den psykosociala arbetsmiljön och därför måste varje företag ha en alkohol- och drogpolicy samt en handlingsplan. Arbetsmiljöverket föreskriver vidare att arbetsgivaren ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel.

Specifikation

  • Alkohol- och drogpolicy 2024
  • 1989
  • 1,37
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider