Allmän riskbedömning - penningtvätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en allmän riskbedömning gällande penningtvätt.

Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är.

När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas: • typ av produkter och tjänster som erbjuds • kunder och distributionskanaler • geografiska riskfaktorer.

Denna mall hjälper dig att upprätta en allmän riskbedömning. Tänk på att en sådan här bedömning ofta är komplicerad, och att det finns särskilda råd och riktlinjer för olika branscher. Sätt dig därför in i de regler som gäller innan du upprättar din allmänna riskbedömning. Det kan finnas faktorer som måste beskrivas och som inte framgår av denna mall.

Specifikation

  • Allmän riskbedömning - penningtvätt 2024
  • 5125
  • 1,17
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider