Allmänna villkor för licens av mjukvara 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna villkor för avtal gällande licens av mjukvara.

Ett licensavtal (eller upplåtelseavtal) är ett avtal där innehavaren av en immateriell rättighet, t.ex. ett know-how, ett patent eller en mjukvara, mot en viss ersättning överlåter nyttjanderätt till någon annan, t.ex. en tillverkare. En licensupplåtelse av en mjukvara är således en nyttjanderätt med vissa begränsningar. Till ett avtal om licensupplåtelse fogas allmänna villkor.

Mallen är därför ett viktigt hjälpmedel för dig som är licensupplåtare av en mjukvarulicens. Den är utformad för att ge de yttre ramarna för ett avtal om upplåtelse av en mjukvarulicens och underlättar för dig som vill säkerställa att vissa viktiga allmänna bestämmelser ingår i licensavtalet. Bland dessa finns avtalsvillkor som bland annat reglerar allmänna bestämmelser kring källkod, äganderätt och ansvarsbegränsningar.

Specifikation

  • Allmänna villkor för licens av mjukvara 2024
  • 4064
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider