Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en framsida av ett andelsbevis (kommanditbolag, kommanditdelägare).

Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller fler delägare (bolagsmän). Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär).

Denna mall gör det enkelt att utfärda ett andelsbevis för kommanditdelägarens andel i handelsbolaget. Mallen består av en framsida som kombineras med mallen för baksidan av andelsbevis.

Specifikation

  • Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2024
  • 3953
  • 1,29
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider