Anhöriglista medarbetare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista över närmast anhöriga till var och en av företagets medarbetare att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 20 medarbetare. För varje medarbetare finns det plats att ange kontaktuppgifter för upp till fem anhöriga.

Tänk på att en anhöriglista innehåller personuppgifter. Sådan behandling sker i regel med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse, och du behöver även följa övriga regler i dataskyddsförordningen. Anteckna inte fler uppgifter än nödvändigt och spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt, vilket i regel är under den tid som anställningen pågår.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna till varje medarbetares anhöriga hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

Specifikation

  • Anhöriglista medarbetare 2024
  • 1941
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider