Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en aktieägares anmälan om erbjudande till förköp.

Aktier får i regel avyttras och förvärvas fritt så länge inga förbehåll finns uttryckta i bolagsordningen (jfr 4 kap. 7 § ABL). I bolagsordningen kan förköpsförbehåll vara inskrivet. Ett sådant förbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Först efter det att denne har tagit del av erbjudandet kan andra köpare komma ifråga. Aktieägare som avser att överlåta en aktie ska enligt 4 kap. 20 § ABL före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange de villkor som han eller hon ställer för förköp.

Mallen låter dig enkelt fylla i anmälan om erbjudande till förköp som krävs enligt bolagsordningen. Mallen ger dig ett korrekt utformat erbjudande till förköp av aktier.

Specifikation

  • Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2024
  • 3651
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider