Anmälan om bodelning - pågående äktenskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anmäla en bodelning under pågående äktenskap.

Bodelning mellan makar är en uppdelning av makars gemensamma egendom, dvs. giftorättsgods. Detta görs i regel efter upplösning av äktenskapet, men kan även göras under äktenskapet under förutsättning att båda makar skriftligen samtycker. Vad varje make erhåller efter bodelningen förblir dennes giftorättsgods. Anledningen till att makar väljer att göra en bodelning under äktenskapet kan variera, exempelvis av skatte- eller arvsmässiga orsaker eller för att utjämna de inbördes ägarförhållandena.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt göra en anmälan till Skatteverket om bodelning under pågående äktenskap.

Specifikation

  • Anmälan om bodelning - pågående äktenskap 2024
  • 3393
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider