Anmälan om överförande av vårdnad (Socialnämnd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan om överförande av vårdnad till socialnämnden.

Om ett barns föräldrar är eniga om vem av dem som ska vara ensam vårdnadshavare efter en ändring i samlivet kan de med socialnämndens godkännande ingå avtal om att vårdnaden ska överföras till en av dem.

Detta dokument låter dig överföra vårdnaden från att ha varit gemensam till att avse ensam vårdnad. Anmälan kan enkelt undertecknas och sändas in till socialnämnden.

Specifikation

  • Anmälan om överförande av vårdnad (Socialnämnd) 2024
  • 3337
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider