Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anmoda hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap. 25 § 2 st. jordabalken.

Enligt 12 kap. 25 § jordabalken är en hyresgäst skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen är ansvarig inte bara för störningar orsakade av hyresgästen själv, utan även för störningar orsakade av familjemedlemmar och besökare. Den som bryter mot stadgandet riskerar att få sin hyresrätt uppsagd.

Först måste dock hyresgästen anmodas att vidta rättelse för att omedelbart komma tillrätta med störningarna. Mallen kan enkelt fyllas i och hjälper dig därmed att upprätta denna anmodan.

Specifikation

  • Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2024
  • 3507
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider