Ansökan ang deponering av hyra - Bostad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om deponering av hyra beträffande bostad.

Deponering av ett visst belopp för hyran kan under vissa förutsättningar göras till länsstyrelsen när det föreligger en tvist mellan hyresgäst och hyresvärd. Genom att deponera hyran kan du undgå att hyresrätten förklaras förverkad (och att du blir vräkt) p.g.a. att hyran inte har betalats i tid.

Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig - ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (t.ex. när hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet),

- ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen, - ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, - ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet. - inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas, under förutsättning att storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller t.ex. hyresavtal med s.k. förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul).

Specifikation

  • Ansökan ang deponering av hyra - Bostad 2024
  • 3510
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider