Ansökan om betalningsföreläggande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten när - fordran avser pengar, - sista betalningsdatum för fordran har passerat, och - fordran är förlikningsbar (dvs. det finns lagliga möjligheter att komma överens på egen hand hur fordringen ska regleras).

Ansökningar om betalningsföreläggande är mycket vanligt förekommande när någon är skyldig att utge en viss bestämd summa pengar. Ansökningen kan även gälla flera fordringar mot samma person.

Mallen som DokuMera har utarbetat är tydligt strukturerad och gör att du enkelt kan upprätta en ansökan om betalningsföreläggande.

Specifikation

  • Ansökan om betalningsföreläggande 2024
  • 4172
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider