Ansökan om betalningsföreläggande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en ansökan om betalningsföreläggande avseende utebliven betalning för en fordran.

Vid utebliven betalning av en faktura kan borgenären, efter inkassoåtgärder, få sitt krav fastställt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. När Kronofogdemyndigheten fått in en ansökan om betalningsföreläggande kommer gäldenären att delges ansökan och ges möjlighet att inkomma med svaromål. Om gäldenären inte gör några invändningar meddelar Kronofogdemyndigheten utslag i enlighet med ansökan. Borgenären kan därmed ansöka om utmätning med betalningsföreläggandet som underlag.

Om gäldenären bestrider ansökan, dvs. bestrider betalningsskyldighet eller invänder att beloppet är felaktigt, måste borgenären bestämma sig för om han eller hon vill driva målet vidare och få ett domstolsutslag. Ett domstolsutslag till borgenärens fördel kan sedan användas som underlag vid en utmätning.

Specifikation

  • Ansökan om betalningsföreläggande 2024
  • 929
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider