Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare - upplöst äktenskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare på grund av upplöst äktenskap.

Vid skilsmässa ska makarnas samlade egendom, dvs. giftorättsgods, delas lika mellan makarna. Om makarna inte kan enas om hur bodelningen ska gå till kan någon av dem begära att tingsrätten ska förordna en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kan då fatta beslut om hur bodelningen ska gå till. I regel utses en advokat till bodelningsförrättare. Makarna ansvarar tillsammans för att betala kostnaderna för bodelningsförrättaren.

Med hjälp av denna mall från DokuMera kan du enkelt ansöka om förordnande av bodelningsförrättare. Mallen är enkel att fylla i för att sedan skickas till tingsrätten.

Specifikation

  • Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare - upplöst äktenskap 2024
  • 3394
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider