Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om godkännande av avstående från indirekt besittningsskydd.

När ett hyresförhållande varat längre än nio månader får en lokalhyresgäst ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att om hyresvärden vägrar att förlänga avtalet kan hyresgästen ha rätt till ersättning. En hyresgäst som exempelvis skrivit ett korttidskontrakt som förlängts så att hyresförhållandet varat i mer än nio månader kan få rätt till ersättning vid en uppsägning från hyresvärden, såvida uppsägningen inte grundas på något avtalsbrott från hyresgästens sida.

Hyresgästen och hyresvärden kan avtala bort besittningsskyddet. Det ska göras skriftligen, exempelvis i en bilaga till hyresavtalet, där hyresgästen uttryckligen anger att han eller hon avstår från besittningsskyddet. Om besittningsskyddet avtalas bort före det att hyresförhållandet varat i nio månader krävs det att hyresnämnden godkänner avtalet.

Specifikation

  • Ansökan om godkännande till avstående från indirekt besittningsskydd 2024
  • 3535
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider