Ansökan om registrering av äktenskapsförord 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om registrering av äktenskapsförord.

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna, men det behöver inte vara bevittnat. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket. En ansökningsavgift på 275 kronor måste betalas i samband med registreringen. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

Specifikation

  • Ansökan om registrering av äktenskapsförord 2024
  • 3395
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider