Ansökan om registrering av gåva mellan makar av fast egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om registrering av gåva mellan makar av fast egendom.

Särskilda regler gäller för gåva av fast egendom mellan makar. Bland annat ska en gåvohandling upprättas. Gåvohandlingen ska registreras hos Skatteverket. Detta ska göras innan lagfart söks hos Lantmäteriet

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig enkelt skapa en sådan skriftlig ansökan om registrering som åsyftas. Denna ansökan ska lämnas in tillsammans med gåvohandlingen i original.

Specifikation

  • Ansökan om registrering av gåva mellan makar av fast egendom 2024
  • 3362
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider