Ansökan om registrering av gåva mellan makar av lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om registrering av gåva av lös egendom mellan makar.

En utfästelse om gåva mellan makar under äktenskapet gäller inte. Det kan av flera skäl vara klokt att registrera gåvor mellan makar. En anledning är att gåvomottagaren genom registreringen erhåller skydd mot gåvogivarens borgenärer.

Denna mall gäller registrering av gåva som är lös egendom. För gåva av fast egendom, var god se särskild mall avsedd för detta.

Specifikation

  • Ansökan om registrering av gåva mellan makar av lös egendom 2024
  • 3363
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider