Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan gällande ett upphovsrättsintrång.

En stämningsansökan om upphovsrättsintrång ska skickas till Patent- och marknadsdomstolen. Vanligtvis ombesörjer kärandens ombud utformningen av ansökningen. Det är klokt att låta en sakkunnig på området utforma stämningsansökan eftersom upphovsrättsliga tvister inte sällan är komplicerade.

Innan du utformar en stämningsansökan bör du skicka ett varningsbrev till den som du anser har gjort intrång på din upphovsrätt. Du kan använda DokuMeras mall Varningsbrev upphovsrättsintrång (ID 5047) för detta ändamål.

DokuMeras mall kan enkelt fyllas i samt kompletteras med ytterligare information. Glöm inte att noggrant precisera dina krav och att utveckla grunderna för din talan.

Specifikation

  • Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2024
  • 5047
  • 1,16
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider