Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran om uppskov med avflyttning beträffande lokal.

Om hyresgästen har ett behov av att fortsätta använda lokalen kan denne ansöka om uppskov med avflyttningen. Denna begäran ska sändas in till hyresnämnden för prövning.

Hyresnämnden kan medge skäligt uppskov med avflyttningen, dock högst två år från hyrestidens utgång. Ansökan om uppskov ska ha kommit in till hyresnämnden före hyrestidens utgång.

Mallen är färdig att fyllas i och sändas in till hyresnämnden.

Specifikation

  • Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2024
  • 3533
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider