Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om utfärdande av nytt pantbrev.

Efter att beslutet om dödning av pantbrevet vunnit laga kraft och pantbrevet dödats har panthavaren möjlighet att ansöka om att inskrivningsmyndigheten ska utfärda ett nytt pantbrev. Detta pantbrev ska svara mot det dödade pantbrevet och ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Mallen låter dig snabbt och enkelt fylla i ansökan om nytt pantbrev. Ansökan ska sedan skickas till inskrivningsmyndigheten.

Specifikation

  • Ansökan om utfärdande av nytt pantbrev 2024
  • 3495
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider