Ansökan om utträde ur bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om utträde ur en bostadsrättsförening.

Den som innehar en bostadsrätt äger en andel av bostadsrättsföreningen, och har en exklusiv nyttjanderätt till en viss bestämd lägenhet. Varje bostadsrättsägare är även medlem i bostadsföreningen och ska sägas upp från sitt medlemskap när bostadsrätten överlåts. Undantag får göras om det medges av styrelsen att den tidigare ägaren få stå kvar som medlem. En bostadsrättsförening har rätt att kräva att en ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och undertecknad.

Denna mall från DokuMera består av ett meddelande om att innehavaren har överlåtit sin bostadsrätt samt en ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen. Mallen kan enkelt fyllas i och skickas till föreningen.

Specifikation

  • Ansökan om utträde ur bostadsrättsförening 2024
  • 3320
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider