Ansökan om verkställighet (Försäljning av fastighet) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om verkställighet av försäljning av fastighet.

Om du har en dom eller ett utslag är det möjligt att ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att myndigheten är skyldig att försöka verkställa innehållet i domen eller utslaget. Syftet med detta förfarande är att du ska få täckning för din fordran.

När det fastställts att sökanden har förmånsrätt i en fastighet genom ett pantbrev kan denne ansöka om verkställighet. Detta innebär att fastigheten försäljs genom Kronofogdemyndighetens försorg för att täcka de fordringar som sökanden har mot svaranden.

Till ansökan ska det åberopade avgörandet från tingsrätten eller Kronofogdemyndigheten samt pantbrev i fastigheten och eventuella skuldebrev fogas.

Specifikation

  • Ansökan om verkställighet (Försäljning av fastighet) 2024
  • 4177
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider