Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om verkställighet av utmätning i lön.

Verkställigheten avser själva genomförandet av tingsrättens dom eller beslut. Med ett sådant avgörande kan borgenären ansöka om utmätning. Det är Kronofogdemyndigheten som avgör vilken egendom som ska utmätas, men utmätning av lön är vanligt förekommande.

Ansökan ska inges till Kronofogdemyndigheten. Verkställigheten i egendomen ska motsvara värdet av fordringen samt vissa avgifter till Kronofogdemyndigheten.

Till ansökan ska tingsrättens beslut eller dom fogas.

Specifikation

  • Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2024
  • 4179
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider