Ansökan till hyresnämnd gällande ändring av villkor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresnämnden gällande ändring av villkor.

Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren ska ändras ska han eller hon skriftligen meddela detta till motparten. Om någon överenskommelse inte kan träffas, har parterna rätt att ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten.

Denna mall hjälper dig upprätta en sådan ansökan till hyresnämnden. Allt som behövs är att fylla i de skäl som åberopas samt namn och adress.

Specifikation

  • Ansökan till hyresnämnd gällande ändring av villkor 2024
  • 3514
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider