Ansökan till hyresvärd om uthyrning av lägenhet i andra hand 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresvärd gällande uthyrning av lägenhet i andra hand.

Andrahandsuthyrning innebär att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet medan dennes eget hyresavtal med fastighetsägaren består. Termen används även vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Vid uthyrning i andra hand måste du alltid ansöka skriftligen om tillstånd av din hyresvärd och även ange skäl för uthyrningen. Skälen måste vara beaktansvärda, till exempel tillfälliga studier eller arbete på annan ort, provsammanboende eller längre sjukhusvistelse.

Uthyrning utan tillstånd kan utgöra grund för uppsägning och detsamma gäller om tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. Om hyresvärden vägrar samtycke är det i vissa fall möjligt att få ett tidsbegränsat tillstånd beviljat av hyresnämnden. Om det bara är en del av lägenheten som hyrs ut, till exempel ett rum till en inneboende, behövs inget tillstånd så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan till hyresvärden om uthyrning av lägenhet i andra hand. Mallen kan enkelt fyllas i för att sedan skickas till hyresvärden för godkännande.

Specifikation

  • Ansökan till hyresvärd om uthyrning av lägenhet i andra hand 2024
  • 3323
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider