Ansökan vanlig handräckning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om vanlig handräckning.

Kronofogdemyndighetens uppgift är bland annat att hjälpa personer med vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan exempelvis avse avhysning, överlämnande av lös egendom och borttagande av egendom.

För att handräckning ska komma till stånd krävs det att du ansöker om detta hos Kronofogdemyndigheten som inleder en särskild process där svaranden får yttra sig om innehållet i ansökan. Om svaranden medger kravet alternativt underlåter att yttra sig om ansökan kommer Kronofogdemyndigheten att verkställa den.

Specifikation

  • Ansökan vanlig handräckning 2024
  • 4181
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider