Anställningsavtal bilaga bonus 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att som bilaga till ett anställningsavtal upprätta ett bonusavtal för en anställd.

Denna mall består av ett bonusavtal som ingås mellan arbetsgivaren och den anställde. Överenskommelsen fogas lämpligen som en bilaga till anställningsavtalet.

Specifikation

  • Anställningsavtal bilaga bonus 2024
  • 4532
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider