Anställningsavtal bilaga konkurrens 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att utforma en konkurrensöverenskommelse mellan företaget och en anställd, i syfte att hindra den anställde från att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande.

Det är svårt att förhindra en tidigare anställd från att bedriva konkurrerande verksamhet efter att dennes anställning har upphört. Arbetsgivaren och den anställde står inte längre i något avtalsförhållande till varandra och ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av den konkurrerande verksamheten måste således grunda sig på utomobligatoriska regler. Detta är många gånger väldigt svårt för att inte säga omöjligt då ekonomiskt skadestånd som grundar sig på utomobligatoriska regler som huvudregel kräver att ett brott begåtts. Det är varken olagligt eller brottsligt för en tidigare anställd att bedriva konkurrerande verksamhet.

Genom att skriva ett konkurrensavtal förbinder sig den anställde att inte bedriva konkurrerande verksamhet och om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I ett konkurrensavtal kan parterna själva bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Att teckna ett konkurrensavtal med sina anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra sina anställda från att bedriva konkurrerande verksamhet.

Tänk på att du behöver utforma konkurrensklausulen i överensstämmelse med reglerna i 2015 års avtal om konkurrensklausuler som träffats mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Om du inte upprättar konkurrensklausulen med stöd av de reglerna eller i övrigt följer de regler som gäller för konkurrensklausuler riskerar du att klausulen i fråga ogiltigförklaras av domstol.

Denna mall består av en konkurrensöverenskommelse som ingås mellan arbetsgivaren och den anställde. Överenskommelsen fogas lämpligen som en bilaga till anställningsavtalet.

Specifikation

  • Anställningsavtal bilaga konkurrens 2024
  • 1341
  • 1,37
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider