Anställningsavtal bilaga sekretess 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att som bilaga till ett anställningsavtal upprätta en sekretessförbindelse för en anställd.

Sekretessförbindelsen är avsedd att förebygga och förhindra att en anställd skadar företaget. Några av punkterna i sekretessförbindelsen rör exempelvis företagshemligheter, nyttjande av information, kontakter med massmedia, upphovsrätt och skadeståndsskyldighet.

Specifikation

  • Anställningsavtal bilaga sekretess 2024
  • 1436
  • 1,37
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider