Anställningsavtal provanställning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en provanställning. En provanställning får högst pågå i 6 månader. Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning ska denne underrätta den provanställde minst två veckor i förväg.

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

Specifikation

  • Anställningsavtal provanställning 2024
  • 936
  • 1,38
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider