Anställningsavtal särskild visstid Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal på engelska för en tidsbegränsad anställning för särskild visstidsanställning.

Ett anställningsavtal kan ingås både skriftligt och muntligt, men ett skriftligt avtal är alltid att föredra vid en eventuell framtida tvist. Arbetsgivaren måste dock ge arbetstagaren viss skriftlig information som är väsentlig för anställningsavtalet och anställningsförhållandet inom en månad från att anställningen påbörjas. Det handlar bland annat om information om arbetsgivarens kontaktuppgifter, en kort beskrivning av arbetsuppgifter, lön och eventuella förmåner samt hur dessa betalas ut, längd på normala arbetsdagar, vilken semester arbetstagaren har rätt till och vad det är för form av anställning.

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

Denna mall består av ett färdigt anställningsavtal för en särskild visstidsanställning som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalet behandlar bl. a. punkter som arbetsplats, anställningens tillträdesdag och slutdag, övertidsersättning och uppsägningstid.

Specifikation

  • Anställningsavtal särskild visstid Engelsk 2024
  • 5004
  • 1,17
  • 4
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider