Anställningsavtal verkställande direktör 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett anställningsavtal, innefattande överenskommelser om sekretess och konkurrensförbud, för en verkställande direktör, vd.

Vd och andra personer i företagsledande ställning omfattas inte av LAS eller arbetstidslagen och har därmed inte samma anställningstrygghet som övriga anställda. För dessa anställningsavtal gäller i stället allmänna avtalsrättsliga regler. Detta hindrar dock inte att det i avtalet intas regler som liknar dem i LAS. Vd-avtalets längd och omfattning, dvs. hur detaljerat det är, är avhängigt vad parterna själva önskar reglera samt vad det är för typ av bolag, dess storlek, om det är börsnoterat, vilken bransch det verkar inom, etc.

Specifikation

  • Anställningsavtal verkställande direktör 2024
  • 693
  • 1,44
  • 9
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider