Anställningsavtal vikariat Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tidsbegränsad anställning avseende ett vikariat. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning när den ordinarie anställde är borta p.g.a. sjukdom, semester, föräldraledighet, annat jobb med mera. Ett anställningsavtal för vikariat måste vara tidsbestämt och det måste framgå för vem en vikarie vikarierar. Om den ordinarie slutar sin anställning upphör även vikariatet efter den ordinaries uppsägningstid, förutsatt att det är ett vikariat med en relativt bestämd tidsperiod. Vid rent tidsbestämda vikariat upphör vikariatet först när den avtalade tiden löpt ut.

En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än 2 år under en femårsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd. En anställd som varit vikarie i mer än tolv månader under en treårsperiod och som inte kommer att få fortsatt anställning har rätt att få besked om detta senast en månad innan vikariatet upphör. Regler om vikariat återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

Specifikation

  • Anställningsavtal vikariat Engelsk 2024
  • 5352
  • 1,16
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider