Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en samordnare av informationssäkerhet.

En samordnare av informationssäkerhet ansvarar för att identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamhetens behov av informationssäkerhet. Han eller hon kommer också att leda och koordinera människor och delar av organisationen i ett strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete.

Ta del av denna arbetsbeskrivning när du ska utse en samordnare av informationssäkerhet i din verksamhet. Mallen är enkel att anpassa efter de särskilda behov och förutsättningar som finns i just din verksamhet.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2024
  • 4881
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider