Arbetsbeskrivning ekonomichef (ekonomiansvarig) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en ekonomichef eller ekonomiansvarig i ditt företag.

Att upprätta en bra arbetsbeskrivning för varje tjänst är mycket viktigt för dig som arbetsgivare. Arbetsbeskrivningen har flera olika användningsområden. Med en välskriven arbetsbeskrivning skapar du större möjligheter för den anställde att prestera det du vill att han eller hon ska prestera samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Det är också något att mäta dessa prestationer mot och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen hjälper dig även att nyanställa eller att rekrytera en ny person till en befintlig, vakant tjänst.

Denna arbetsbeskrivning avser en ekonomichef eller ekonomiansvarigs arbetsuppgifter. Den ekonomiansvarige är den person som har det övergripande ansvaret för företagets ekonomifunktioner och ska se till att dessa tjänar verksamheten på bästa sätt och hela tiden vidareutvecklas. Mallens text är ett exempel som tjänar som grund för att enkelt kunna beskriva de uppgifter som den ekonomiansvarige har inom just ditt företag.

Titta gärna på DokuMeras mallar för beskrivningar av andra tjänster.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning ekonomichef (ekonomiansvarig) 2024
  • 4415
  • 1,28
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider