Arbetsbeskrivning grundskolechef 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en grundskolechef.

Grundskolechefen kan säga vara den som samordnar arbetet på grundskolorna i kommunen. Grundskolechefen fungerar inte sällan som chef för rektorerna inom kommunen.

Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en arbetsbeskrivning för grundskolechefen i kommunen. Arbetsuppgifterna och förutsättningarna för arbetets utförande kan skilja sig från kommun till kommun, vilket innebär att mallen behöver anpassas efter de arbetssätt, visioner och den målbild som gäller för just din kommun.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning grundskolechef 2024
  • 5077
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider