Arbetsbeskrivning kommunikatör 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en kommunikatör.

Att upprätta bra arbetsbeskrivningar för tjänsterna inom företaget kan vara till stor nytta för dig som arbetsgivare. Bl.a. kan en välskriven arbetsbeskrivning skapa större möjligheter för den anställde att prestera just det du vill samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Arbetsbeskrivningen kan även användas för att mäta den anställdes prestationer och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen kan också hjälpa företaget att rekrytera en ny person till tjänsten ifråga.

Vad en kommunikatör (även kallad informatör) gör kan variera mycket beroende på vilket företag kommunikatören är anställd vid. Ofta har kommunikatören både ett strategiskt och ett operativt ansvar för företagets kommunikation.

Ladda ner DokuMeras mall Arbetsbeskrivning kommunikatör så har du redan kommit en bra bit på vägen i ditt arbete. Titta gärna på DokuMeras tjänstebeskrivningar för andra tjänster.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning kommunikatör 2024
  • 4706
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider