Arbetsbeskrivning lagerarbetare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en lagerarbetare (lagerpersonal) på ditt företag.

Att upprätta bra arbetsbeskrivningar för tjänsterna inom företaget kan vara till stor nytta för dig som arbetsgivare. Bl.a. kan en välskriven arbetsbeskrivning skapa större möjligheter för den anställde att prestera just det du vill samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Arbetsbeskrivningen kan även användas för att mäta den anställdes prestationer och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen kan också hjälpa företaget att rekrytera en ny person till tjänsten ifråga.

Företag som tillverkar och/eller säljer produkter har ofta behov av någon form av lager. Eftersom det vanligen ligger stora värden i lagret är det viktigt att det hanteras på ett optimalt sätt vad gäller lagerhållning. Det är också viktigt att ha en bra struktur i lagret och att ha kontroll över in- och utflödet.

På lagret arbetar personer med specifik kompetens - lagerarbetare. En lagerarbetare kan ha många olika arbetsuppgifter, till exempel ansvar för att ta hand om in- och utleveranser från lagret samt kontroll över lagersaldot.

För att lasta och lossa varor används ofta någon form av hjälpmedel. Ibland tar lagerarbetaren hjälp av en truck medan det i andra fall kan räcka med en pallyftare. Viktigt att tänka på är att det inte är vem som helst som får framföra en truck. Det krävs bland annat kunskap och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Ta hjälp av DokuMeras mall Arbetsbeskrivning lagerarbetare när du ska upprätta en arbetsbeskrivning för en lagerarbetare i ditt företag.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning lagerarbetare 2024
  • 4623
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider