Arbetsbeskrivning logistikansvarig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en logistikansvarig eller logistikchef på ditt företag.

Att upprätta bra arbetsbeskrivningar för tjänsterna inom företaget kan vara till stor nytta för dig som arbetsgivare. Bl.a. kan en välskriven arbetsbeskrivning skapa större möjligheter för den anställde att prestera just det du vill samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Arbetsbeskrivningen kan även användas för att mäta den anställdes prestationer och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen kan också hjälpa företaget att rekrytera en ny person till tjänsten ifråga.

Ta hjälp av mallen Arbetsbeskrivning logistikansvarig när du ska upprätta en befattningsbeskrivning för den logistikansvarige i ditt företag.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning logistikansvarig 2024
  • 4595
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider