Arbetsbeskrivning rektor grundskola 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en rektor på en grundskola.

Rektorns skyldigheter utgår främst från nationella styrdokument, såsom skollagen och Skolverkets läroplaner. Arbetsbeskrivningen ger uttryck för många av dessa skyldigheter, men inte alla. Rektorns skyldigheter kan också delvis bestämmas utifrån kommunala mål, instruktioner och riktlinjer. Det kan därför vara klokt att i arbetsbeskrivningen ge uttryck för kommunens och skolans målsättningar och visioner samt hur dessa ska nås.

Mallen hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en rektor, men kan enkelt anpassas efter de omständigheter som gäller på just din skola och i din kommun.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning rektor grundskola 2024
  • 5060
  • 1,16
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider