Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig instruktion som anger arbetsfördelning mellan styrelse, verkställande direktör och andra av styrelsen inrättade organ.

Tidigare skulle styrelsen i ett aktiebolag fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Av den skulle det framgå hur arbetet skulle fördelas mellan styrelse, vd m.m. Detta är inte längre något krav, men kan underlätta arbetet för styrelsen när den tydliggör arbetsfördelningen mellan organen.

Specifikation

  • Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2024
  • 686
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider